W dniu 30.05.2023 w Wielozawodowym Zespole Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze doszło do niecodziennego, ale jakże potrzebnego wydarzenia. Od samego rana wespół z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zatorze oraz zatorską Policją szkoła realizowała program profilaktyczno-edukacyjny "Trzeźwe spojrzenie na prowadzenie", w ramach którego uczniowie w sposób multidyscyplinarny zgłębiali problematykę dotyczącą skutków spożywania alkoholu i innych używek oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Celem programu było przedstawienie młodzieży (obecnym i przyszłym kierowcom) konsekwencji wynikających z nieodpowiedzialnych postaw i zachowań za kierownicą. W ramach wieloaspektowych paneli tematycznych uczniowie WZS m.in. wysłuchali wykładu i polemizowali z ekspertem z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, prowadzili w specjalnych alkogoglach symulujących stan nietrzeźwości pojazd szkoleniowy nauki jazdy pod pod opieką instruktora, decydowali o losach rówieśniczego bohatera w grze interaktywnej z zakresu profilaktyki walki z alkoholem pozyskanej od wspomnianej Gminnej Komisji Profilaktyki, odbyli instruktaż z zakresu pierwszej pomocy czy też zabezpieczenia poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. Działania te wsparli strażacy z OSP Smolice, za co serdecznie dziękujemy. Równocześnie uczniowi w narkogoglach mierzyli się z zadaniem zręcznościowym do złudzienia przypominającym testy oceniające czas reakcji dla profesjonalnych kierowców. Warto nadmienić, że całość zadania zaprojektowali i wykonali uczniowie technikum profilu mechatronicznego. Całość programu zwieńczyła oksfrodzka debata uczniowska, podczas której publiczność wysłuchała argumentacji drużyn w zakresie tezy "Czy rygoryzm prawny jest formą proflaktyki przeciwalkoholowej kierowców?". Nie można zpaomnieć o wyjątkowej atmosferze, która towarzyszyła społeczności uczniowskiej WZS przez cały dzień trwania eventu: uczestnicy korzystali ze strefy relaksu, punktów gastronomicznych zorganizowanych przez uczniów tego profilu oraz pozwalających na wielopłaszczyznową rywalizację aktywności ruchowych. Obok Pani Dyrektor szkoły Pani Marty Bies wydarzenie otworzył reprezentujący Urząd Miasta Zator Pan Tomasz Wieliczko. Wielozawodowy Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze pragnie serdecznie podziękować za wsparcie organizacyjne Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zatorze oraz Komisariatowi Policji w Zatorze oraz sponsorom za dofinansowanie projektu: Eurowafel, Fill, Protech Sp. z o.o., PLASTMOT i Płoszczyca Sp. z o.o.