Jak informuje Urząd Miejski w Zatorze, trwają intensywne prace przy zagospodarowaniu terenu przy ul. Słowackiego w Zatorze.

Prace trwają w związku z realizacją zadania pn.: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Słowackiego w Zatorze na cele kultury, wypoczynku, rekreacji i innych funkcji.’’

Wartość robot i wyposażenia placu, zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi 1.154.700,55zł, a całość zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego i archeologicznego opiewa na kwotę 1.178.070,55 zł. Nasza gmina uzyskała dofinansowanie do tego projektu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ponad 900.000,00zł).

Jednocześnie UM informuje, że przekazano plac budowy dla drugiego zadania, pn.: ,,Przebudowa budynku Przedszkola w Zatorze wraz z otaczającym terenem od strony ul. Kongresowej. Inwestycja ta ma się zakończyć 31 maja 2022r.

Więcej zdjęć >>>TUTAJ<<<