Wprowadzenie w tematykę planowania strategicznego, weryfikacja wniosków z diagnozy oraz identyfikacja głównych wyzwań rozwojowych dla gminy Zator - to tematy, o których będziemy rozmawiać na spotkaniu związanym z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Zator z perspektywą do 2030 roku. Spotkanie odbędzie się 17 maja o 16 w auli CAZ w Zatorze (ul. Słowackiego 15).

Mam przyjemność poinformować, iż rozpoczęliśmy działania związane z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Zator z perspektywą do 2030 roku.

Dedykowane prace polegać będą na kompleksowej diagnozie społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, a następnie identyfikacji celów i zadań, mających zapewnić długofalowy i zrównoważony rozwój oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej. Chcemy powiązać priorytety i kierunki interwencji, które zostaną zapisane w strategii, z wyznaczonymi celami zawartymi w dokumentach szczebla krajowego i regionalnego - dzięki temu zwiększymy szanse naszej gminy na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla jej rozwoju przedsięwzięcia. Chcemy jednak przede wszystkim, aby cele i zadania strategii były odpowiedzią na potrzeby oraz oczekiwania naszych mieszkańców.

Zgodnie z powyższym, prace nad Strategią Rozwoju Gminy Zator na lata 2023-2030 będą prowadzone w sposób partycypacyjny. Do zespołu roboczego odpowiedzialnego za wypracowanie założeń dokumentu zaproszeni są przedstawiciele wszystkich środowisk lokalnych naszej gminy. Jednocześnie cały proces będzie prowadzony w oparciu o znowelizowane przepisy, które szczegółowo określają procedurę opracowania, jak również zawartość merytoryczną dokumentu. Prace będą moderowali i wspomagali eksperci zewnętrzni, reprezentujący FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa, czyli kluczową organizację pozarządową wspierającej rozwój samorządności w Polsce.

W maju i czerwcu zostaną zorganizowane warsztaty strategiczne, służące dyskusji publicznej na temat sytuacji i przyszłości naszej gminy. Podczas tych spotkań roboczych zidentyfikujemy potrzeby, problemy i oczekiwania, a także potencjały rozwojowe naszej gminy oraz projekty i zadania do realizacji.

Niniejszym mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Zator na lata 2023-2030. Najbliższe spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze (adres: 32-640 Zator, ul. Juliusza Słowackiego 15, aula) w dniu 17.05.2022 r. o godzinie 16:00. Jego przedmiotem będzie wprowadzenie w tematykę planowania strategicznego, weryfikacja wniosków z diagnozy oraz identyfikacja głównych wyzwań rozwojowych dla gminy Zator.

Strategia jest kluczowym dokumentem dla naszej gminy. Określa w jakim kierunku planujemy się rozwijać oraz przedstawia ku temu nasz plan. Będzie służyła nam i przyszłym pokoleniom przez kolejne lata. Będę bardzo wdzięczny za aktywny udział i współpracę w ramach opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zator na lata 2023-2030 - zapraszam burmistrz Mariusz Makuch.