Będzie tor do pumptracka w Palczowicach! Umowa podpisana, czekamy na pieniądze i realizację!

W dniu 05.05.2022 r. Burmistrz Zatora podpisał umowę z Województwem Małopolskim, na dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dzięki współpracy Gminy ze Stowarzyszeniem Dolina Karpia, Gmina Zator za jego pośrednictwem złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.:  „Budowa pumptracka przy Orliku w Palczowicach” .

Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 378 551,00 zł, pozostałe środki na  realizację zadania są zabezpieczone z otrzymanej nagrody w konkursie „rosnąca odporność” związanym z pandemią.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac. Istnieje szansa, że tor rowerowy będzie wybudowany jeszcze w roku 2022.

(inf. UM Zator)