9147 osób zamieszkiwało naszą gminę na koniec 2022 roku. Jak wynika ze statystyk opracowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Zatorze ubyło nam w ciągu roku 51 mieszkańców! Co jeszcze możemy wyczytać ze statystyk?

Na 31 grudnia 2022 roku w naszej gminie mieszkało na stałe lub czasowo 9147 osób (9077/70). Najliczniejszą miejscowością jest oczywiście Zator, zamieszkiwany przez 3532 osoby (na koniec 2021- 3557). W Podolszu mieszka 1441 osób (1444), w Graboszycach 772 (767), w Smolicach 637 (647), w Grodzisku 545 (546), w Łowiczkach 505 (506), w Palczowicach 478 (480), w Rudzach 476 (488), w Laskowej 448 (449), w Trzebieńczycach 313 (314).

W 2022 roku urodziło się 95 nowych obywateli naszej gminy (51 dziewczynek i 44 chłopców). Zmarło 100 osób (60 mężczyzn, 40 kobiet). Porównując z rokiem ubiegłym jest lepiej, ale nie tak dobrze jak np. w roku 2018. Zerknijcie do tabeli:

ROK ZGONY URODZENIA
2018 95 118
2019 101 108
2020 118 103
2021 116 91
2022 100 95