3 i 4 sierpnia kolejne, zaplanowane przerwy w dostawie prądu.

Jak informuje TAURON 3 sierpnia między 8:00 a 14:30 przerw w dostawie prądu mogą spodziewać się mieszkańcy ulic: Sosnowej, Widok od numeru 21 do końca ulicy, Długiej w Podolszu. 4 sierpnia między 7:00 a 15:30 przerwa dotyczyć będzie Trzebieńczyc (Poprzeczna, Dolina Skawy, Zaciszna, Ukryta, Węgry, Generała Milana Kamskiego od numeru 74 i 37 do końca ulicy w kier Grodziska).