Są pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. 

Stowarzyszenie Dolina Karpia opublikowało właśnie szczegóły.

W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” składać możemy wnioski o pieniądze 

na następujące zadania: Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego, Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich, Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich oraz na zadanie Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych oraz działalności zwierząt i ludzi

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wspierane będą następujące zadania: Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (podejmowanie działalności gospodarczej), Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (rozwijanie działalności gospodarczej), Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów