Wykłady, spotkania z naukowcami, wywiady z mieszkańcami miasta w ramach projektu "Zator opowiedziany". Bardzo interesująco zapowiada się Zatorski Tydzień Naukowców. 

ZTN to efekt współpracy gminy Zator oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przed nami cała seria bardzo ciekawych spotkań. Wszystkie wydarzenia ZTN są bezpłatne. 

Wtorek 21 września

9.00 – 16.00

Wywiady z mieszkańcami miasta i gminy w ramach projektu „Zator Opowiedziany”. Izba Regionalna TMZZ. Rynek 2.

 Środa 22 września

9.00 – 16.00

Wywiady z mieszkańcami miasta i gminy w ramach projektu „Zator Opowiedziany”. Izba Regionalna TMZZ. Rynek 2.

 18.00 Wykład Nauka o przeszłości – nauką przyszłości, czyli rzecz o praktycznej pracy historyka (dr Konrad Meus). Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze, Plac Jana Matejki 1.

19.00. Wykład Działalność Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a ziemia zatorska (dr hab. prof. UP Hubert Chudzio). Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze, Plac Jana Matejki 1.

 Czwartek 23 września

9.00 – 16.00

Wywiady z mieszkańcami miasta i gminy w ramach projektu „Zator Opowiedziany”. Izba Regionalna TMZZ. Rynek 2.

18.00 Wykład Źródła do dziejów  Zatora i Zatorszczyzny w zasobach ukraińskich archiwów oraz bibliotek (dr Konrad Meus). 

Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze, Plac Jana Matejki 1.

19.00 Wykład Szlaki Turystyczne Zatorszczyzny – od idei do realizacji (Aleksandra Pitwor). Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze, Plac Jana Matejki 1.

Piątek 24 września

9.00 – 16.00

Wywiady z mieszkańcami miasta i gminy w ramach projektu „Zator Opowiedziany”. Izba Regionalna TMZZ. Rynek 2.

9.00 Wykład Nowoczesne metody nauczania historii w praktyce (dr Konrad Meus) – Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze, ul. Słowackiego 15

11.00 Wykład Lotny Uniwersytet Historyczny w Krakowie (lekcja pokazowa dla młodzieży szkolnej) Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze, ul. Słowackiego 15

19.00 Wykład Archiwum Społeczne Zatorszczyzny - od idei do realizacji (wykład i dyskusja wieczorna przy kawie 2 godz. – dr  Konrad Meus)  – Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze, Plac Jana Matejki 1

Niedziela 26 września

10.00 – 14.00

Wywiady z mieszkańcami miasta i gminy w ramach projektu „Zator Opowiedziany”. Izba Regionalna TMZZ. Rynek 2.