Przywitajmy wiosnę w towarzystwie młodych adeptów sztuki wokalnej, studentów oraz doktorantki Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie z klasy Prof. Katarzyny Suskiej- Zagórskiej. Różnorodny repertuar z pewnością przypadnie Państwu do gustu. Gościnnie wystąpi również młoda utalentowana 16- letnia skrzypaczka z Ukrainy. Pani Prof. Katarzyna Suska- Zagórska poprowadzi osobiście koncert, a przy fortepianie zasiądzie Emilia Bernacka.

Зустріньмо весну в товаристві молодих адептів вокального мистецтва, студентів та докторантки Краківської Музичної Академії ім. К. Пендерецького з класу Проф. Катажини Сускої- Заґурскої. Різноманітний репертуар напевно сподобається всім слухачам. Виступить також молода та талановита 16- літня скрипалька з України. Пані Проф. особисто буде вести концерт, а за фортеп‘яно сяде Емілія Бернацька.