W ramach komponentu Pakietu Edukacyjnego MTA – grant 1 związanego z zakupem sprzętu komputerowego dla uczniów szkół, które kształcą ogólnie, zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (laptopy, komputery typu all in one,  tablety) w liczbie 4 692 sztuk,  który trafi łącznie do 970 szkół i placówek z terenu Województwa Małopolskiego na łączną kwotę wynoszącą niemal 13 mln zł.

W naszej gminie zakupionych zostanie 10 szt. komputerów typu ALL in ONE, 10 szt. laptopów oraz 55 szt. oprogramowania. Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie. Sprzęt wraz z oprogramowaniem trafi do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zatorze, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podolszu, Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Graboszycach, Szkoły Podstawowej w Grodzisku, Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej.

(fot. UMWM, info: UMWM, zator.pl)