Pomóżmy w utworzeniu szklaku turystycznego Księstwa Zatorskiego! Wystarczy wypełnić ankietę!

Otrzymaliśmy prośbę od Aleksandry Pitwor, która wraz z grupą studentów i wykładowców Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie brała ostatnio udział w tworzeniu Archiwum Społecznego gminy Zator. Studentka pisze pracę i prosi o pomoc!

Szanowni Państwo, 

W ramach kolejnych działań partnerskiej współpracy Gminy Zator oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie studentka V roku Turystyki Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego w Instytucie Historii i Archiwistyki Pani Aleksandra Pitwor przygotowuje pracę magisterską dotyczącą skonstruowania szlaku historycznego Księstwa Zatorskiego. Jednym z elementów pracy dyplomowej będzie część analityczna, na którą składa się Ankieta dotycząca tworzenia szlaków turystycznych na terenie Zatora i Gminy Zator. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc i udzielenie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań dla opracowania pracy dyplomowej.

Ankieta dostępna jest elektronicznie pod linkiem. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK9hcqUYxgshgG6tDXfzfycgOyjQuB16fcWlbSPQST2Frfag/viewform?usp=sf_link

Dziękujemy za Państwa pomoc, opinie i poświęcony czas.