O tym odkryciu mówiło się w Zatorze od dłuższego czasu. Dr Krzysztof Tunia z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk opublikował w najnowszych "Wadovianach" artykuł o śladach średniowiecznej budowli w Zatorze.

Podczas archeologicznego nadzoru prac inwestycyjnych prowadzonych od 2020 r. na terenie przypałacowego parku w  Zatorze, pow. Oświęcim, natrafiono na korony murów, których wygląd pozwala odnieść ich chronologię do początkowych etapów istnienia w  tym miejscu zabudowy obronnej i  obronno-rezydencjonalnej. Na konstrukcje te natrafiono na wschód od istniejącej obecnie budowli pałacowej. Lokalizacja odkrytych murów to krawędź wysokiej, kilkunastometrowej skarpy opadającej ku zalewowej terasie lewobrzeża Skawy. Jest to miejsce z natury obronne, przynajmniej w tym regionie geograficznym - pisze dr Krzysztof Tunia.

Pełny tekst znajdziecie >>>TUTAJ<<<. Za zgodą autora oraz wydawcy materiał zostanie przedrukowany w papierowym "Życiu Zatora.

Przy okazji dr Krzysztof Tunia prosi o pomoc!

Prośba o pomoc ! 
Dr Krzysztof Tunia z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z Krakowa, prowadzący badania archeologiczne nad prahistorią terenów nad dolną Skawą i Zatorem, uprzejmie prosi o informacje o znaleziskach archeologicznych z tego rejonu. Prośba o udostępnienie ich do badań naukowych szczególnie dotyczy pracowników żwirowni w Smolicach i innych żwirowni nad Skawą. Jak się okazuje, w miejscach tych znaleziono sporą ilość przedmiotów wykonanych z brązu i żelaza, z których nieliczne tylko zostały zadokumentowane fotograficznie, wzbogacając będące w przygotowaniu naukowe opracowanie najstarszych dziejów zatorskiego regionu - naszej małej Ojczyzny. Osoby posiadające takie znaleziska proszone są o kontakt z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zatorskiej w Zatorze, Rynek 2, tel. 789 222 595.