Zmodernizowane drogi i mosty usprawnią komunikację na drogach wojewódzkich Małopolski. To niezwykle ważna i potrzebna inwestycja. Dzięki niej podróż do domu czy do pracy będzie krótsza i bardziej komfortowa

– mówi Iwona Gibas z zarządu województwa.

Wizytacja objęła min. drogi wojewódzkie DW 948 i DW 949, wykonane naprawy oraz inne inwestycje. Rozbudowa dotyczy infrastruktury łączącej Oświęcim z Kętami i Brzeszcze z Osiekiem, w tym mosty w Andrychowie, Jankowicach, Łękach.

Z myślą o mieszkańcach Małopolski inwestujemy w poprawę komunikacji, jak również bezpieczeństwa na drogach. Prace zostały zrealizowane przy udziale funduszy unijnych i przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców i przyspieszenia rozwoju gospodarczego okolicznych powiatów

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.