Andrzej Skrzypiński jest oficjalnym kandydatem rządzącej Powiatem Oświęcimskim od blisko 3 lat koalicji Platforma Obywatelska.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Koalicja Obywatelsko-Samorządowa KOS 2018 i Porozumienie Samorządowe Powiatu na nowego Starostę Oświęcimskiego. 

Dziś wieczorem w Oświęcimskim Centrum Kultury została podpisana przez liderów wspomnianych ugrupowań oraz radnych Deklaracja współpracy na rzecz Powiatu Oświęcimskiego. Skład nowego Zarządu Powiatu uzupełnią osoby, które dotąd pełniły te funkcje: wicestarosta Paweł Kobielusz, etatowa członkini zarządu Teresa Jankowska, członki zarządu Grażyna Kopeć i członek zarządu Jerzy Mieszczak. Sesja, na której Rada Powiatu w Oświęcimiu ma głosować nad wyborem nowego starosty planowana jest 25 października. 

Dotychczasowego starostę, zmarłego po długiej i ciężkiej chorobie 17 września br. śp. Marcina Niedzielę zastąpi w radzie powiatu Maciej Hejnowicz.

Andrzej Skrzypiński ma 45 lat. Wykształcenie wyższe - mgr inż., absolwent AGH w Krakowie. Zastępca Burmistrza Chełmka w latach 2002-2010, działacz społeczny, strażak - ochotnik OSP Chełmek. W latach 2004-2006 Prezes KS "Chełmek", obecnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady Nadzorczej ADM Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Społecznej SG ZOZ w Chełmku. W latach 2001-2002 prezes Zarządu Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej w Oświęcimiu. W latach 2003-2004 Członek Rady Nadzorczej MZGK Sp. z o.o. w Chełmku.

Inf.: FB Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Fot.: RL

Wkrótce szersza relacja na stronie www.powiat.oswiecim.pl