W Bielanach znaleziono 16 martwych ptaków zarażonych wysoce zjadliwą grypą ptaków!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje, że w dniu 18 stycznia 2023 roku stwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich - łabędź niemy, znalezionych i zebranych w ilości 16 sztuk ze zbiornika żwirowni w Bielanach ul. Solna 90. W związku z powyższym zostanie wyznaczony obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), który prawdopodobnie obejmie cały powiat oświęcimski oraz część powiatu wadowickiego i teren województwa śląskiego. Z uwagi na fakt, że strefa obejmie obszar kilku powiatów, w/w obszar, w drodze rozporządzenia określi właściwy miejscowo wojewoda.

Niezależnie od wyżej stwierdzonego zdarzenia, na terenie całego kraju obowiązują zapisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2022 poz. 768), które w przypadku stwierdzenia ogniska ptasiej grypy, będą zaostrzone. I tak w wyznaczonym obszarze, należy utrzymywać drób i/lub inne ptaki w odosobnieniu (w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych) a karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka musi odbywać się w zamkniętych pomieszczeniach. Przed wejściem do budynków, w których utrzymywany jest drób, należy wyłożyć maty dezynfekcyjne nasądzone środkiem dezynfekcyjnym. Mogą obowiązywać ograniczenia w przemieszczaniu drobiu.

W/w rozporządzenie w §1 pkt.2) lit.b) nakazuje zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

źródło: http://www.piw.oswiecim.pl/