Gmina Zator otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 74 763,07 zł na zakup 21 laptopów, komputer typu All in One, 2 monitory, kamerę cyfrową oraz wielofunkcyjne ksero.

12 stycznia w Oświęcimiu Burmistrz Zatora odebrał kolejną promesą na zakup sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny II.  W wydarzeniu w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego wzięli udział Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Iwona Gibas z zarządu województwa, radny województwa Tadeusz Arkit oraz samorządowcy z powiatu oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego.

Zadania realizowane w ramach Pakietu Edukacyjnego obejmują przede wszystkim wzmocnienie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół, podniesienie metodyczno-cyfrowych kompetencji kadry pedagogicznej, organizację kursów, jak również wsparcie inicjatyw wzbogacających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych.

Łączna pula środków, które przekazujemy dzisiaj w Oświęcimiu to ok. 2,1 miliona złotych. Umożliwią one zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń cyfrowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w szkołach, jak również wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów. Około 208 laptopów, komputerów, tabletów, 44 tablice multimedialne i monitory interaktywne trafia do 89  szkół z powiatów chrzanowskiego, olkuskiego i  oświęcimskiego

- mówił marszałek Witold Kozłowski.

To już druga edycja projektu, który powstał jako odpowiedź samorządu województwa na sytuację wywołaną pandemią. Pierwszy projekt realizowany do maja br. opiewał na blisko 15 mln zł. Dzięki tym środkom prawie tysiąc szkół oraz placówek systemu oświaty z terenu Małopolski zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Obecnie realizujemy  drugą odsłonę działań, by wesprzeć kolejne szkoły i placówki z naszego regionu. Nauczanie w szkołach może już odbywać się stacjonarnie, wciąż jednak widzimy potrzebę wsparcia systemu oświaty. Chcemy, aby nasze dzieci i młodzież miały jak najlepsze warunki do nauki

- podkreślała Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Pozyskany w ten sposób sprzęt komputerowy, urządzenia cyfrowe są użyczane uczniom i nauczycielom np. na czas pracy i nauki zdalnej lub dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością. Nowe urządzenia, pomoce dydaktyczne i oprogramowanie wpływają również na rozwój i przyspieszenie transformacji cyfrowej szkół. Uzupełnieniem działań jest sfinansowanie wydatków na pomoc edukacyjną i psychologiczną dla uczniów.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa jest współfinansowana ze środków unijnych. W ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”, którego wartość wynosi 23,3 mln zł, wsparciem w zakresie zakupu sprzętu komputerowego zostanie objętych ok. 600 szkół i placówek oświatowych. Z kolei w zakresie wielowymiarowego wsparcia edukacyjno-psychologicznego uczniów pomoc obejmie ok. 400 szkół i placówek oświatowych z terenu Małopolski.