Zarządzenie nr 17/2021

Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki

z dnia 30.12.2021

w sprawie wprowadzenia ustania cennik opłat za reklamy w gazecie „Życie Zatora

§1

Wprowadza się następujący cennik reklam zamieszczanych w gazecie lokalnej „Życie Zatora” :

  1. Reklamy, ogłoszenia, artykuły sponsorowane:

- okładka (kolor) – 5zł netto

- środek (kolor – w przypadku wydania specjalnego) – 1 zł netto za cm2

- środek (czarno-biały) – 0,5 zł netto za cm2

  1. Nekrologi, podziękowania za darmo
  2. Wkładki reklamowe:

- 300 zł netto – cały nakład

- 150 zł netto – pół  nakładu

§2

Traci moc zarządzenie nr 10/2006 z dnia 29.09.2006

§3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 01.01.2022 roku