Wczoraj (25 października 2021 r.) Gmina Zator otrzymała informację o dofinansowaniu z programu Polski Ład w wysokości 13.050.000,00 zł. To 90% kwoty potrzebnej do budowy Miejskiego Ośrodka Sportu w Zatorze.

Wartość całego zadania opiewa na kwotę 14.500.000,00 zł brutto.  W ramach realizowanego projektu wybudowany zostanie nowoczesny dwukondygnacyjny budynek o kubaturze 4 365m3, przylegający do istniejącego boiska sportowego klubu Zatorzanka. W budynku będą się mieściły m.in.: siłownia, sala konferencyjna, szatnie, pralnia, magazyny, pomieszczenia biurowe i gospodarcze. Miejski Ośrodek Sportu (MOS) wyposażony zostanie w odnawialne źródła energii, pompę ciepła, wentylację mechaniczną i inne instalacje. W ramach inwestycji zostaną również zmodernizowane i częściowo zadaszone trybuny dla kibiców. Obiekt będzie w całości przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Budynek ten będzie stanowił centrum organizujące życie sportowe i rekreacyjne w regionie, pozwoli na rozwijanie zamiłowań sportowych przez mieszkańców Gminy Zator. 

Wygląd budynku wpisuje się w region Doliny Karpia poprzez kształt przypominający rybacka łódź. Autorem projektu jest Pracownia Projektów Robert Wójcik z Zatora.

Na jakie kwoty z Polskiego Ładu mogą liczyć sąsiedzi? Gmina Kęty: 4 245 750 zł na projekt: Rozbudowa i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Malcu. Gmina Osiek: 6 800 000 zł na projekt: Kompleksowa modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Osieku przy ulicy Głównej 123. Gmina Polanka Wielka: 7 220 000 zł na modernizację dróg gminnych na terenie gminy Polanka Wielka oraz modernizację sieci wodociągowej w gminie Polanka Wielka poprzez jej rozbudowę i unowocześnienie, Gmina Brzeźnica: 7 125 000 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy. Gmina Tomice:1 851 794 zł na budowę zbiorników wody pitnej w Witanowicach. Najwięcej w okolicy, bo aż 14 650 000 zł otrzymają Wadowice na modernizację infrastruktury wodociągowej oraz kompleksową modernizacja dróg na terenie gminy.