Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Zator z perspektywą do 2030 roku. Burmistrz zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 13 czerwca w auli CAZ przy Słowackiego 15 w Zatorze.

Zakończyliśmy i podsumowaliśmy już analizy statystyczne dotyczące sytuacji społecznej, gospodarczej przestrzennej gminy. Aktualnie skupiamy się na identyfikacji kluczowych wyzwań oraz określeniu celów i kierunków działań, mających zapewnić długofalowy i zrównoważony rozwój oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej - informuje burmistrz Mariusz Makuch.

Założenia Strategii Rozwoju Gminy Zator na lata 2023-2030 wypracowywane są w sposób partycypacyjny. Wnioski z diagnozy, jak również plan operacyjny, dyskutowane są przez szerokie grono osób reprezentujących wszystkie środowiska lokalne naszej gminy. Prace moderowane i wspierane są przez ekspertów zewnętrznych.

Niniejszym mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w najbliższych spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 13.06.2022 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze, ul. Juliusza Słowackiego 15.

Jego przedmiotem będzie prezentacja wyników badania społecznego wśród mieszkańców, dyskusja na temat wyzwań rozwojowych naszej gminy oraz praca warsztatowa nad projektami i zadaniami do realizacji. Wstępny podział na podgrupy robocze obejmuje 3 zespoły: społeczny (usługi społeczne: edukacja, kultura, sport, rekreacja, pomoc społeczna i ochrona zdrowia, administracja), infrastrukturalno-środowiskowy (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi, ochrona środowiska, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne), gospodarczo-turystyczny (strefa aktywności gospodarczej, wsparcie i promocja przedsiębiorczości, turystyka i promocja).

Będę bardzo wdzięczny za aktywny udział i współpracę w ramach opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zator na lata 2023-2030.

 Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Zatora
Mariusz Makuch