Wykorzystanie zasobów własnych i gospodarczy rozwój naszej gminy były tematem spotkania z grupą ukraińskich samorządowców, którzy odwiedzili Zator w poniedziałek 20 maja.

W spotkaniu zorganizowanym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji udział wzięli wójtowie, burmistrzowie i przedstawiciele 20 gromad z 7 różnych obwodów. Zarówno tych blisko linii frontu czy rosyjsko-ukraińskiej granicy, jak również z zachodniej części kraju.

W Zatorze poznali historię sukcesu gospodarczego naszej gminy w powiązaniu z marką lokalną, jaką jest zatorski karp. W spotkaniu nasz samorząd reprezentowali: przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Orlicki, burmistrz Szymon Matyja oraz sekretarz gminy Piotr Domagała. W swoim wystąpieniu burmistrz Szymon Matyja przedstawił także działania samorządu oraz mieszkańców związane z pomocą dla uchodźców wojennych tuż po inwazji oraz obecnie.

Podczas pobytu w Małopolsce oprócz Zatora samorządowcy z Ukrainy odwiedzili także Andrychów, Ochotnicę Dolną, Nowy Targ, Wielką Wieś i Zielonki. Program ich pobytu, spotkania, prezentacje i wykłady nastawione są na kwestie związane z gospodarką i wykorzystaniem zasobów własnych.

Ukraińcy poznają polską samorządność, strategie gmin, plany optymalizacji ponieważ polski system zbliżony jest do ukraińskiego.

Podobne wyjazdy studyjne organizowane były przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę. W pierwszych latach inwazji zostały zawieszone na rzecz pomocy humanitarnej i wojskowej. Teraz Global Communities, fundacja finansowana m.in przez rząd Stanów Zjednoczonych, wraca do programów związanych z rozwojem samorządności i społeczeństwa obywatelskiego.