Od dnia 3 czerwca 2024 r. rozpoczną się roboty budowlane na odcinku ul. Władysława Grabskiego (od ul. Romana Rybarskiego a ul. Energylandia/rondo). W związku z tym odcinek drogi gminnej będzie zamknięty dla ruchu - informuje Urząd Miejski.

Pod koniec kwietnia br. podpisano umowę na realizację zadania dot. modernizacji sieci dróg w Strefie Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej.

W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane:

  • podbudowa drogi na odcinku ul. Władysława Grabskiego o długości ponad 440 mb, budowa kanalizacji odwadniającej przebudowywany w/w odcinek drogi,
  • oznakowanie pionowe i poziome na drogach w SAG,
  • frezowanie i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na pozostałych drogach w SAG (o łącznej długości ok 3,4 km) – ul. Stanisława Staszica, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Władysława Grabskiego (odcinek nie objęty w/w przebudową – tj. od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Strefową), ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Romana Rybarskiego,
  • regulacja wysokościowa studzienek znajdujących się w jezdniach w w/w drogach,
  • wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne LED ok 140 szt.,
  • wymiana odcinków uszkodzonego kabla oświetlenia ulicznego.

Gmina Zator otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 7 - Rozwój Stref Przemysłowych. Należy podkreślić, że w ramach tego naboru, zgodnie z regulaminem, Gmina mogła wnioskować tylko o dofinansowanie na budowę lub modernizację dróg lub infrastruktury technicznej, na terenach strefy przemysłowej. Pieniądze te nie mogły zostać przeznaczone,  na żadne inne inwestycje w Gminie. Gmina otrzymała dofinansowanie na poziomie 98 % - co stanowi 4.388.491,45 zł brutto.

Przewidywany termin realizacji zadania to koniec października 2024 r.