Ważne zmiany w ogólnopolskim programie "Czyste Powietrze" - podwyższenie progów dochodowych oraz wycofanie dotacji na kotły węglowe.

Podwyższenie  progów  dochodowych  w  drugiej  części  programu  (podwyższony  poziom dofinansowania)

1.  Zmiana  ma  na  celu  ujednolicenie  progów  dochodowych  programów  „Czyste  Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
2.  Dla  gospodarstw  jednoosobowych  próg  dochodowy  wzrośnie  do  175  proc.  najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
3.  Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
4.  Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe (INFORMACYJNIE) - przypominamy, że w związku z podjętą Uchwałą Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - w naszym województwie zakaz finansowania kotłów na węgiel obowiązuję już od 1 stycznia 2021 r.

Zmiany dotyczące całego kraju:

1.  Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r. 
2.  Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą  mieli  ten  koszt  zakwalifikowany  do  dotacji  (zostanie  dodany  odpowiedni  przypis  w załączniku 2 i 2a do programu).
3.  Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
1)  Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
2)  Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
3)  Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.
Powyższy  warunek  nie  dotyczy  wniosków  złożonych  przed  datą  wejścia  w  życie  zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).
4.  Od  1  stycznia  2022  r.  nie  będzie  można  otrzymać  dotacji  na  zakup  kotła  węglowego  w programie „Czyste Powietrze”.
5.  Uzasadnienie wprowadzenia zmian: 
1)  Wytyczne Komisji Europejskiej,
2)  Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
3)  Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

Inf.: UM Zator

Szczegółowe informację dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-od-1-stycznia-2021/link zewnętrzny