Gmina Zator pozyskała dotację w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2022”. Z otrzymanych środków wykonana zostanie renowacja dwóch kapliczek kamiennych z figurami św. Jana Nepomucena.

Burmistrz Zatora w środę 15 czerwca 2022 roku osobiście odebrał symboliczne czeki podczas uroczystego spotkania w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie (poniżej zdjęcia). W ramach konkursu „Kapliczki Małopolski_2022”, dla beneficjentów z powiatu oświęcimskiego, przydzielono 3 dotacje.

Gminie Zator przyznano 5 tys. zł na renowację kapliczki kamiennej z figurą św. Jana Nepomucena z XVIII wieku, zlokalizowanej w Zatorze. Przyjmuje się, iż figura ta stała na tutejszym rynku już w 1771 roku (prawdopodobnie najstarszy tego typu obiekt w Zatorze). Została zniszczona częściowo przez wichurę w 1865 roku. Obecnie posadowiona jest przy ulicy Piastowskiej.

Kolejne pozyskanie środki z tegorocznego konkursu to 4 tys. zł na renowację kapliczki kamiennej z figurą św. Jana Nepomucena z 1852 roku, zlokalizowanej w Palczowicach. Pierwotnie figura wykonana była z drewna i znajdowała się bliżej drogi, przy dwóch lipach. W późniejszym czasie ówczesny proboszcz zdecydował o wymianie figury na trwalszą – wykonaną z kamienia. Została ona zakupiona w zakładzie kamieniarskim w Choczni. Zgodnie z zapisem na postumencie postawiono ją w 1852 r.

Obecnie obiekty te wymagają ponownych prac renowacyjnych / konserwatorskich.  Wykonanie profesjonalnej renowacji pozwoli zachować je w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń.

Jak przypomniała Iwona Gibas, zarząd województwa konsekwentnie wspiera sektor kultury, w tym m.in. organizację festiwali, koncertów, wystaw czy jubileuszy artystycznych, działania związane z przywracaniem i zachowaniem świetności obiektów zabytkowych, a także promowaniem i rozwijaniem pasji i talentów muzycznych.

Zarząd Województwa Małopolskiego realizuje pięć kolejnych pięć konkursów z dziedziny kultury. Planowana jest druga edycja konkursu “Mecenat Małopolski”. Wkrótce ogłoszony zostanie także nowy konkurs, w ramach środków Małopolskiej Tarczy Humanitarnej pn. „Solidarna Kultura”, przeznaczony na dofinansowanie działań związanych z integracją uchodźców ze społecznością Małopolski. Zakończyły się nabory do konkursów pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte” „Małopolskie Chóry – Małopolska rozśpiewana”, „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej”, a także „Etno-Małopolska”. Zaplanowano także II edycję konkursu Mecenat Małopolski, na realizację zadań w dziedzinie kultury przeznaczono oraz konkurs „Kultura Wrażliwa”

– wymienia Iwona Gibas.

(inf. zator.pl, malopolska.pl)