Nowy Zarząd, nowa nazwa. Ważne decyzje zapadły na wczorajszym (6 stycznia) zebraniu KGW w Podolszu.

6 stycznia w Domu Ludowym w Podolszu spotkały się członkinie (i członkowie) KGW w Podolszu. Podczas zebrania wybrany został nowy Zarząd. Na nową, pięcioletnią kadencję Prezesem wybrana została Franciszka Jarosz. Dorota Siwek została Skarbnikiem a Danuta Żwawa Sekretarzem. Koło zmieniło też nazwę. Od teraz nazywa się: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Podolszu! Do Koła przystąpiło bowiem czterech panów. Kolejną ważną decyzją jest decyzja o zawiązaniu stowarzyszenia, dzięki czemu będzie można starać się o pieniądze z zewnątrz.

- Chciałabym, by Koło się rozrastało i odmładzało - mówiła po zebraniu Franciszka Jarosz, zapraszając przy okazji na najbliższe spotkanie, które odbędzie się 11 marca, z okazji Dnia Kobiet.

fot. Franciszka Jarosz