17 drużyn wzięło udział w Wielkim Teście o św. Rochu. Główna nagroda w wysokości 5 000 złotych została przekazana na cel charytatywny: dla Dzieła Pomocy Ojca Pio w Krakowie zajmującego się wspieraniem osób bezdomnych. Za nami pierwszy i, mamy nadzieję, nie ostatni Test zorganizowany przez zatorską parafię. 

W Zatorze od XVII wieku czczony jest św. Roch. Kopiec z jego figurą został wzniesiony dla uczczenia pamięci pradziadów, którzy zostali dotknięci zarazą morowego powietrza. Miało to miejsce w 1639 roku. W Zatorze, będącym wówczas stolicą starostwa zatorskiego, setki ludzi padło ofiarą zarazy. Nieboszczyków grzebano poza murami miasta na jednym miejscu. Tam właśnie po ustaniu plagi mieszkańcy własnymi rękami usypali mogiłę. Na jej szczycie umieścili posąg św. Rocha, stojącego na murowanym filarze, by przypominał przechodniom tak straszliwą klęskę i jednocześnie był dla nich zachętą do otoczenia zmarłych modlitwą.

6 czerwca 2020 roku arcybiskup Marek Jędraszewski uroczyście ogłosił św. Rocha patronem przed Bogiem miasta i gminy Zator. Aby uczcić 2. rocznicę tego niezwykłego wydarzenia, Parafia św. Wojciecha i Jerzego zorganizowała Wielki Test o życiu i działalności Świętego Pielgrzyma. Odbył się on w sobotę 11 czerwca w domu parafialnym. Wzięło w nim udział 17 drużyn: Komenda Policji w Zatorze, Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej i Rada Społeczna Odnowy Zatorskich Zabytków, Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu parafii i gminy, Stowarzyszenie Dolina Karpia, Straż Pożarna z Podolsza, Urząd Miasta, Caritas w Zatorze, WZS Zator, Szkoły Podstawowe z Zatora, Podolsza, Laskowej, Graboszyc i Smolic, Parafie Zator i Palczowice.
 
Zwyciężyli przedstawiciele parafii w Zatorze – Alicja Makuch oraz Andrzej Wróbel. II miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Podolsza: Natalia Kozak i Patryk Piętak. Pozycja III przypadła w udziale reprezentantkom Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zator: Krystynie Kozak (KGW Smolice) oraz Alfredzie Głąb (KGW Łowiczki).
 
Główna nagroda w wysokości 5 000 złotych została przekazana na cel charytatywny: dla Dzieła Pomocy Ojca Pio w Krakowie zajmującego się wspieraniem osób bezdomnych. Część tej kwoty tj. 3400 złotych to ofiara parafian z Zatora składana przy okazji nabywania książki ks. Dariusza pt. „Olszówka. Ze Świętym w raju”. 1600 złotych podarowali z kolei rodzice dzieci przeżywających w tym roku I rocznicę Komunii Świętej.
 
Laureaci I miejsca otrzymali ponadto pamiątkową statuetkę wykonaną w pracowni Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze oraz laptopy, natomiast ich przeciwnicy z finału – statuetkę i smartwatche. Nagrody ufundowali sponsorzy „Rochiady”, która miała się odbyć 2 lata temu, ale została odwołana ze względu na pandemię.
Wszyscy uczestnicy wyszli z Roszkami zatorskimi, upominkami od Urzędu Miasta Zator, modelem zatorskiego kościoła, pamiątkową pieczęcią św. Rocha i wejściówką-zaproszeniem do Energylandii.
 
Składamy podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie, obsługę wydarzenia i występy: Zespołowi Śpiewaczemu z Podolsza; uczniom ze Szkoły Podstawowej w Smolicach występującym w pantomimie; scholi Adoremus za upieczenie roszek zatorskich; Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Zatorze za przygotowanie pieczęci św. Rocha, statuetek i sali; Parkowi Rozrywki „Energylandia” za przekazanie wejściówek dla każdego uczestnika testu; informatykom z WZS za pomoc w zamontowaniu rzutnika, Tomaszowi Bulkowi za wykonywanie zdjęć i nagrań. W intencji wszystkich zaangażowanych w Test została w sobotę odprawiona Msza święta o godz. 7.00.
Podziękowania przekazujemy też uczniom przedszkoli i szkół za przygotowanie prac plastycznych.
 
W starszej kategorii wiekowej było ich 46, a w młodszej – 34.
Przyznano 15 nagród i wyróżnień. Zostały one ufundowane przez Urząd Miasta Zator, którzy przekazał na ten cel 500 zł oraz przez Parafię św. Wojciecha i Jerzego.
 
Kategoria przedszkole, „0”, klasy 1-4
1. miejsce Emilia Wandziora (SP Smolice)
2. miejsce Eliza Pawlik (ZSP Podolsze)
3. miejsce Oliwier Wesecki (ZSP Podolsze)
 
Wyróżnienia Aleksander Romański, Nataniel Ligęza, Hanna Panek, Zuzanna Kuśpik (Przedszkole „Złota Rybka)
Kategoria klasy 5-8
Grand Prix Natalia Żydek (ZSP Podolsze)
1. miejsce Maja Laskowska (ZSO Zator)
2. miejsce Julia Romańska (ZSO Zator)
3. miejsce Laura Szostek-Jargus (ZSP Podolsze)
Wyróżnienia Mirosław Zieliński (ZSP Podolsze), Dominika Kozak (SP Laskowa), Ksenia Miłoń (SP Smolice), Martyna Pawlica (ZSO Zator)
tekst i foto: Parafia w Zatorze