Dziś ulicami Zatora przeszła procesja Bożego Ciała. 

 W tym roku, wyjątkowo, jeden z czterech ołtarzy ustawiony został pod Regionalnym Ośrodkiem Kultury. Ołtarze przygotowują sołectwa i osiedla wchodzące w skład parafii.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa łac. Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christ, pot. Boże Ciało – uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, obchodzona jest w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, a we Włoszech w niedzielę po uroczystości Trójcy Świętej. Jest świętem nakazanym. Po raz pierwszy uroczystość obchodzona była w Leodium (Liège) w 1246, a w 1317 ustanowiona jako święto dla całego Kościoła zachodniego. W Polsce zostało wprowadzone przez krakowskiego biskupa Nankera na synodzie w Krakowie w 1320. W Kościele unickim święto zostało wprowadzone na synodzie zamojskim w 1720. Zewnętrzną formę święta stanowią procesje prowadzone do 4 ołtarzy. Procesyjnie przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie udzielane jest uroczyste błogosławieństwo sakramentalne.(źródło: wikipedia)