Nowy sprzęt trafił do strażaków - ochotników z Podolsza. Zakup był możliwy dzięki pieniądzom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dołożył strażakom połowę potrzebnej kwoty.

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że 20.10.2021 r. na wyposażenie jednostki OSP Podolsze trafiły nowe ubrania bojowe i koszarowe dla naszych strażaków-ratowników. Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umową dotacji nr D/168/21/36 podpisaną 15.09.2021 r. z WFOŚiGW w Krakowie, w ramach „Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” zakupiono:
- 3 komplety ubrań specjalnych bojowych
- 3 hełmy strażackie
- 2 pary obuwia bojowego
- 6 kominiarek
- 8 par rękawic bojowych
- 4 komplety ubrań koszarowych
Koszt całkowity pozyskanego sprzętu to 12 250,00 zł.
Źródła finansowania:  
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej      6 125,00 zł (50%)
- środki własne OSP Podolsze     6 125,00 zł (50%)

Najważniejsze jest bezpieczeństwo, bo tylko zdrowy i odpowiednio wyposażony ratownik jest w stanie skutecznie nieść pomoc oraz chronić środowisko - czytamy na FB podolszańskiej straży.