Były burmistrz Zatora Mariusz Makuch został Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Dolina Karpia. Dziś (4 lipca) członkowie Stowarzyszenia Doliny Karpia spotkali się na walnym zebraniu. Dotychczasowy prezes Franciszek Sałaciak zrezygnował z ubiegania się o kolejną kadencję.

Zebrani udzielili jednogłośnie ustępującemu Zarządowi absolutorium. Po przyjęciu uchwały odczytany został list od Franciszka Sałaciaka, dotychczasowego Prezesa SKD, w którym poinformował, że rezygnuje z ubiegania się o następną kadencję. - Czas mojej pracy w Zarządzie dobiegł końca  - tak zaczął swój list do zebranych Franciszek Sałaciak. W piśmie podziękował wszystkim, z którym i współpracował. - Żegnam się z Państwem w poczuciu spełnienia - zakończył list ustępujący prezes. Słowa Franciszka Sałaciaka zebrani nagrodzili oklaskami.

W jawnym głosowaniu wybrany został nowy Zarząd. Znaleźli się w nim: Rafał Przejczowski (gmina Spytkowice), Ewa Frosztęga (gmina Kalwaria Zebrzydowska), skarbnik Grzegorz Łopatecki (gmina Tomice), Mariusz Makuch (gmina Zator), Wioletta Rupa (gmina Mucharz). Prezesem Zarządu został Mariusz Makuch.

Powołano także nową Radę Stowarzyszenia. Tutaj nie było zmian i nowa Rada pracować będzie w składzie: Grzegorz Gałgan, Leszek Jodłowski, Jan Kajdas, Katarzyna Kasperczyk, Kamil Kolasa, Dawid Kurek, Małgorzata Płonka, Antoni Sadzikowski, Katarzyna Solarska, Jarosław Wierzbiński, Tadeusz Wilk i Michał Tatara. Przewodniczącą Rady została Katarzyna Solarska. Zastępcą został Jan Kajdas a Leszek Jodłowski sekretarzem.

Wybrani zostali także członkowie Komisji Rewizyjnej. Zostali nimi: Bogusław Antos, Kamil Olejczyk i Dorota Nykiel - Urban. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Bogusław Antos a sekretarzem Dorota Nykiel - Urban.