W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Podolszu w listopadzie 2022 roku i kwietniu bieżącego roku szkolnego odbyły się warsztaty ratownicze dla przedszkolaków oraz  klas I-III, IV- VI, VII- VIII, które miały na celu przygotować uczniów do udzielania pierwszej pomocy przdmedycznej.

Po krótkiej pogadance wstępnej uczniowie dowiedzieli się, że pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony zdrowia i życia pacjenta przed przyjazdem pogotowia ratunkowego.

Wychowankowie z wielkim zaangażowaniem i zapałem ćwiczyli pod opieką ratowników medycznych ocenę stanu poszkodowanego, jak skutecznie wezwać pomoc, zastosowanie pozycji bocznej ustalonej oraz jak postępować przy  zatrzymaniu oddechu i krążenia.

Warsztaty uświadomiły uczniom, jak istotne korzyści płyną z posiadania wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia życia i nie tylko.

Pragniemy serdecznie podziękować Panu Tomaszowi Jargusowi  oraz  Annie i Krzysztofowi Dziubek za przeprowadzenie szkolenia naszych uczniów.