Jeśli oferujesz noclegi, nie zapomnij złożyć korekty deklaracji i zapłacić za dodatkowe śmieci! Będą kontrole!

Urząd Miejski w Zatorze przypomina o obowiązku złożenia korekty deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla obiektów świadczących usługi noclegowe, w związku z rozpoczęciem nowego sezonu turystycznego. W przypadku braku złożenia deklaracji, nieruchomości na których prowadzona jest tego rodzaju działalność mogą być poddane kontroli w zakresie gospodarki odpadami.