Na budynku Domu Ludowego w Palczowicach oraz budynku Zespołu Szkoły i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku zamontowano nowe urządzenia mierzące jakość powietrza dostarczone przez Airly Sp. z o.o. Sensory mierzą  koncentrację pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 i PM10 oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Dane pomiarowe o jakości powietrza oraz parametry pogodowe są prezentowane m.in. na stronie internetowej https://airly.eu/map lub w aplikacji do urządzeń mobilnych. Informacje o bieżącym stanie powietrza są sygnalizowane dodatkowo za pomocą wbudowanych w urządzeniu diod LED.

Poza wspomnianymi powyżej urządzeniami, na terenie naszej gminy funkcjonuje jeszcze 3 czujniki. Znajdują się one na budynku CAZ w Zatorze, na budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Graboszycach oraz na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zatorze. Urządzenie zamontowane na budynku ZSO w Zatorze prezentuje wyniki tylko za pośrednictwem wyświetlacza znajdującego się na elewacji obiektu (przekazane Gminie Zator przez Polską Spółkę Gazownictwa w ramach kampanii społecznej „PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH”).

Przypominamy, że na stronie internetowej Urzędu w zakładce "Jakość powietrza" ( http://www.zator.pl/gospodarka/Ochrona_powietrza.html ), zamieszczone jest przekierowanie do aktualnych komunikatów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym wszelkich ostrzeżeń związanych z obecnym w danym dniu zanieczyszczeniem powietrza (  http://pczk.powiat.oswiecim.pl/komunikaty-2/ ).

Aktualne wskazania czujników znajdziecie też na dole naszego serwisu.