W piątek (17 czerwca) po południu odbył się drugi spacer przyrodniczy z Burmistrzem Zatora Mariuszem Makuchem.

Tym razem uczestnicy udali się na teren kompleksu stawów hodowlanych na Przerębie. Jest to pod wieloma względami wyjątkowy przyrodniczo obszar. Wyjątkowość ta wynika nie tylko z obecności rzadkich przedstawicieli fauny i flory, ale także historycznego zagłębia hodowli karpia. Występuje tam ok. 120 gatunków ptaków lęgujących, a wraz z ptactwem migrującym doliczyć się można ponad 200 gatunków. To sprawia, że jest to jedno z najciekawszych miejsc do obserwacji ptaków w Polsce. (inf. UM Zator)