Gmina Zator przystąpiła do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych położonych na trenie Gminy Zator do dnia 31 grudnia 2022 r. w ramach zakupu preferencyjnego.

Węgiel będzie do odbioru w Firmie ADAMEX mieszczącej się pod adresem: ul. Ekologiczna 1, 32-640 Podolsze. Poza kosztami zakupu węgla mieszkaniec pokryje koszty transportu ze składu w Podolszu do adresu, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe.
 
Przypominamy: Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona według ustawy do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch terminach po 1,5 tony:
·         Pierwszy termin do 31 grudnia 2022 r.
·         Drugi termin od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.
 
Dziękujemy mieszkańcom za złożenie „Deklaracji dotyczących zapotrzebowania gospodarstwa domowego na węgiel w ramach zakupu preferencyjnego”, które posłużyły do oszacowania ilości węgla potrzebnego dla Gminy.
Jednocześnie informujemy, że do preferencyjnego zakupu węgla niezbędne jest złożenie „Wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstwa domowego”.
 
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator.
Druk wniosku dostępny jest w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zatorze lub w wersji elektronicznej do pobrania poniżej.
Aby możliwy był odbiór węgla do 31 grudnia 2022 r., wnioski należy składać do 25 listopada 2022 r.
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem 33 8412215 wew. 28 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zatorze.

Wniosek do pobrania >>>TUTAJ<<<