Mariusz Makuch zdobywcą nagrody Krakowski Dukat. 

Burmistrz otrzymał nagrodę w kategorii "Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości".

Mariusz Makuch, jako Burmistrz Zatora, rewitalizuje przestrzeń gminy, dba o jej środowisko, skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, a przede wszystkim trafnie definiuje potrzeby lokalnej społeczności, stawiając jednocześnie na pierwszym miejscu troskę o rozwój gospodarczy. Efektywność oraz różnorodność podejmowanych przez pana Burmistrza działań znajduje także odzwierciedlenie w dotychczas otrzymanych nagrodach oraz wyróżnieniach dla Gminy Zator

- podkreślił podczas uroczystości wicemarszałek Józef Gawron.

Za czasów Łokietka dukatami płacono za rozmaite dobra. Miały wysoką wartość, dlatego też używano ich m.in. w handlu międzynarodowym. Dziś, w nawiązaniu do tej symboliki, dukaty są wręczane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie - najstarszą izbę gospodarczą w Polsce - jako dowód uznania dla przedsiębiorców oraz ich firm. Doceniane są w ten sposób wyniki ekonomiczne, inwencja oraz umiejętność dzielenia się sukcesami z otoczeniem. W ubiegły piątek, w 172. rocznicę powstania Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, w Sali Narodowego Banku Polskiego przy ul. Basztowej już po raz 24. wręczono Krakowskie Dukaty. Honorowy patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Małopolskiego - czytamy na stronach Województwa Małopolskiego. 

fot. i inf. Województwo Małopolskie