Energylandia będzie miała swoją ulicę w Zatorze. 

W dniu 12 czerwca 2019 r. Rada Gminy Przeciszów podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ul. Energylandia w Przeciszowie, dla drogi powiatowej nr 1805K, położonej na granicy gminy Przeciszów i gminy Zator. Pismem z dnia 10 marca 2020 r. właściciel Parku Rozrywki Energylandia zwrócił się do Burmistrza Zatora z prośbą o zmianę nazwy ul. Graniczna na ul. Energylandia, na odcinku bezpośrednio przylegającym do tego parku, tj. od Alei 1-go Maja do ul. Władysława Grabskiego w Zatorze, w celu ujednolicenia nazewnictwa dla tej samej drogi, położonej na terenie dwóch gmin. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ul. Granicznej na ul. Energylandia był rozpatrywany na posiedzeniu wspólnym komisji we wrześniu 2020 r. W głosowaniu radni zadecydowali o wykreśleniu projektu zmiany nazwy ulicy z obrad sesji. Jednym z ważniejszych argumentów za nieprocedowaniem projektu uchwały było zobligowanie właściciela Parku Rozrywki do przeniesienia siedziby spółki do Zatora. Od maja 2022 r. siedzibą spółki jest miasto Zator. Ujednolicenie nazwy ulicy ułatwi: - dojazd służbom ratowniczym, policji, firmom kurierskim - dojazd do parkingu parku - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, który trafi pod obrady Rady Miejskiej w Zatorze na najbliższej sesji, 7 lutego.