Za nami uroczystości trzeciomajowe na zatorskim Rynku. Przed południem mieszkańcy naszej gminy wzięli udział w uroczystej mszy św. a następnie przemaszerowali pod pomnik w Rynku.

- W tym roku ponownie zwracam się do Państwa w szczególny sposób. Serdecznie dziękuję za Państwa wytrwałość W niesieniu pomocy, ofiarność, współczucie i solidarność z narodem ukraińskim. Cała nasza gminna społeczność wspaniale się organizuje, udzielając wsparcia wszystkim potrzebującym za co jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Obecnie, kiedy na wschodzie Europy trwa wojna, tak boleśnie dotykająca naród ukraiński, widzimy wyraźnie jak ważne jest sprawne państwo i determinacja do obrony suwerenności.

W zmieniającej się dziś szybko rzeczywistości powinniśmy czerpać z patriotycznej tradycji, wskazywać obywatelskie wzorce młodym pokoleniom, szanować prawo, zawierać kompromisy tam, gdzie służą one obywatelom, a w chwilach najwyższej próby stawać wspólnie w obronie Rzeczpospolitej.

To nasza powinność wobec minionych pokoleń, które walczyły o niepodległość i wobec pokoleń przyszłych.(...)

Dzisiaj na nowo piszemy definicję słowa patriotyzm. Patriotą jest każdy z nas, dla którego jest ważne dobro i życie drugiego człowieka. Każdy, kto stawia interes i bezpieczeństwo społeczności ponad własne.

Ten trudny czas to dla Polski i dla każdego z nas czas wielkiej próby. Wierzę, że Nasza Ojczyzna podniesie się z niej jeszcze mocniejsza i zjednoczona.

Z okazji Narodowego Święta Konstytucji życzę wszystkim mieszkańcom gminy radosnego świętowania oraz powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. Zachęcam do włączenia się w akcję wywieszania polskiej flagi na swoich domach dla zamanifestowania patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny - mówił podczas uroczystości burmistrz Mariusz Makuch.

Po południu w Rudzach rozpocznie się XXV Bieg Konstytucji 3 Maja.

fot. Krzysztof Kwartnik