W Zatorze na Stromej powstaje historyczny mural.

Projekt powstał dzięki współpracy Gminy Zator z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Koncepcję historyczną opracował dr hab. Konrad Meus, a projekt graficzny dr Jacek Pasieczny, który podjął się również wykonania muralu.

Jest to nowatorskie przedsięwzięcie prezentujące historię Zatora opowiedzianą obrazem. Na 7 ścianach muru oporowego przy ul. Stromej w Zatorze zostaną namalowane obrazy z najważniejszych wydarzeń z historii naszego miasta. Graffiti zostało podzielone na 5 sekcji.  

SEKCJA 1. 10 listopad 1292 r.

Zator uzyskuje prawa miejskie nadane przez Mieszka cieszyńskiego z dynastii Piastów, ówczesnego władcy w Cieszynie, Oświęcimiu oraz Zatorze.

SEKCJA 2. 19 styczeń 1445 r.

Powstanie Księstwa Zatorskiego wyodrębnionego z podziału Księstwa Oświęcimskiego

SEKCJA 3.  26 marca 1563 r.

Obrady Sejmu piotrkowskiego. Przywilej pierwszy wcielenia i zjednoczenia z Królestwem Polskim Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego.

SEKCJA 4. 4-10 sierpień 1914 r.

„Pierwsze kroki do Niepodległości”

Zbiórka w Zatorze polskich legionistów. Wymarsz na wojnę przeciwko carskiej Rosji.

Strzelcy wysłuchali mszy świętej w kościele parafialnym. Tłumy ludzi przybyły na nabożeństwo. Następnie ruszono na stację Zator. Tam przemówił do odjeżdżających dr Grzybowski Stefan w płomiennych słowach. Żegnał ich również Omasta Andrzej i inni.

SEKCJA 5 październik–listopad 1918

„Polonez niepodległości”. Odzyskanie przez Polskę niepodległości. Zator w granicach odrodzonej Rzeczypospolitej.

W Zatorze panował nastrój wesoły. Wielu wróciło z wojny. Odbywały się zabawy i festyny, jak przed wojną [...]. Pamiętam, urządzono festyn na łące nad Skawą, koło parku pałacowego. Narodu było pełno i dużo wojska. Do poloneza stanęło chyba około 200 par. Gdy rozwinąłem kolumnę i szła ósemka za ósemką w takt muzyki, to ziemia rytmicznie drżała.

[lipiec 1919, Władysław Wichman, Moje życie. Pamiętnik zatorzanina]

Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Gmina Zator w ubiegłym roku została laureatem konkursu turystycznego pt. Skarby Małopolski, gdzie otrzymała nagrodę w wysokości 100.000,00 zł. Zgodnie z regulaminem przyznana nagroda może zostać wydana na zadania związane z promocją naszego miasta. W ramach przyznanego dofinansowania zaplanowano także inne równie ciekawe zadania. Powstaną również odlewy karpi z brązu, które będą wkomponowane w architekturę miejską oraz film promujący miasto i gminę Zator.