Radni podczas II nadzwyczajnej sesji zdecydowali dziś (21 maja) m.in. o składach komisji stałych Rady Miejskiej, wybrali przewodniczących komisji oraz ustalili wynagrodzenie burmistrza.

Komisja Rewizyjna będzie działać w składzie: Urszula Dąbrowska (przewodnicząca), Barbara Galus i Łukasz Momot. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Dorota Siwek (przewodnicząca), Magdalena Rybak, Bernadeta Romanowska. Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy: Bernadeta Romanowska (przewodnicząca), Dorota Siwek, Bogusława Mularczyk, Urszula Dąbrowska, Barbara Cygan, Łukasz Momot, Magdalena Rybak. Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury i Sportu: Krystian Szczygieł (przewodniczący), Tadeusz Świergosz, Tomasz Bulek, Agnieszka Kuzia, Barbara Galus, Joanna Bałys-Warzecha, Katarzyna Jabcoń. 

Radni powołali też Radę Społeczną SZOZ w Zatorze: Urszula Dąbrowska (przedstawiciel burmistrza Zatora, przewodnicząca), Antoni Kozak (przedstawiciel Wojewody Małopolskiego), Krystian Szczygieł, Agnieszka Kuzia i Tadeusz Świergosz (przedstawiciele Rady Miejskiej). Rada spotka się po raz pierwszy 9 września, kadencja Rady trwa 5 lat. Jak nazwa wskazuje, Rada działa społecznie a jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia. - Przed tą komisją stoi wyzwanie. Są pewne rzeczy, które nie domagają i dobrze byłoby zmienić je na korzyść mieszkańców - mówił po głosowaniu przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Orlicki. Uchwały o powołaniu komisji oraz zatwierdzająca przewodniczących przyjęte zostały jednogłośnie.

Radni ustalili też wynagrodzenie burmistrza. Zgodnie z uchwałą burmistrz otrzymywał będzie: 10 250 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego, 3 150 zł brutto dodatku funkcyjnego, 30% dodatku specjalnego oraz pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przed odczytaniem projektu oraz ewentualną dyskusją burmistrz Szymon Matyja opuścił salę sesyjną. Dyskusji nie było a uchwała ustalająca wynagrodzenie burmistrza przyjęta została jednogłośnie.

Radni uchwałą udzielili dotacji zatorskiej OSP na zakup sprzętu oraz zaktualizowali listę podmiotów - inkasentów zatorskiej opłaty miejscowej. Jak informowała, przedstawiając projekt uchwały, Edyta Jargus, do gminnej kasy z tytułu opłaty wpłynęło podczas 206 tysięcy zł. Radni podjęli także uchwałę dotyczącą zabytkowego drzewa. O losie zabytkowej lipy przy pomnikowej alei lipowej w Zatorze zdecydowała natura, lipa wywróciła się, ale konieczne było podjęcie uchwały o pozbawieniu jej statusu pomnika przyrody.

Na koniec burmistrz Szymon Matyja przekazał podziękowania od samorządowców z Ukrainy za pomoc, którą okazali mieszkańcy Zatora i zatorski samorząd uchodźcom wojennym. O wizycie piszemy >>>TUTAJ<<<. Samorządowcy z Ukrainy przekazali gminie Zator pamiątkową statuetkę.

Projekty uchwał znajdują się >>>TUTAJ<<<