Gmina Zator dopłaci nawet 50% do wymiany starego pieca na nowy, ekologiczny. Nie może to byc jednak piec węglowy!

Urząd Miejski w Zatorze przypomina, że dnia 29 grudnia 2020 r. została podjęta uchwała Nr XXIX/174/20 Rady Miejskiej w Zatorze w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie gminy Zator. Tym samym straciła moc uchwała Nr XXXI/292/17 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 marca 2017 r., która określała wcześniejsze zasady w tym zakresie.

Mieszkańcy gminy Zator zainteresowani uzyskaniem dotacji do wymiany starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym, mają możliwość złożenia stosownego wniosku w terminie od 4 stycznia 2022 r., który pobrać można pod niniejszym ogłoszeniem lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zatorze.

Dotacja wynosić będzie do 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż:

1) 4 000,00 zł - w przypadku ogrzewania gazowego, olejowego oraz zasilanego biomasą,

2) 5 000,00 zł - w przypadku ogrzewania zasilanego kotłem na biomasę o emisji cząstek stałych (pyłu) do 20 mg/m³ (przy 10% O2), elektrycznego (innego niż pompa ciepła),

3) 6 000,00 zł - w przypadku pompy ciepła.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, Gmina Zator nie może dotować instalacji grzewczych zasilanych węglem.

Decyzja o przyznaniu dotacji ze środków Gminy Zator podejmowana będzie biorąc za kryterium kolejność złożonych wniosków (data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego w Zatorze) oraz spełnienie wszelkich wymagań wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Nabór wniosków potrwa do wyczerpania środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w 2022 roku.

Dotowana wymiana systemu ogrzewania obejmuje trwałą likwidację starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym i jego zamianę na:

1) ogrzewanie gazowe,

2) ogrzewanie elektryczne (inne niż pompa ciepła),

3) ogrzewanie olejowe,

4) ogrzewanie na biomasę, dla kotłów spełniających wymagania ekoprojektu

5) ogrzewanie oparte na pompie ciepła.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny zapoznać się z Regulaminem stanowiącym załącznik do Uchwały, w którym zawarte są szczegółowe kwestie dotyczące warunków dotacji. Powyższy Regulamin i inne dokumenty dostępne są do pobrania >>>TUTAJ<<< lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zatorze.

Przeznaczone na powyższy cel środki pochodzą z budżetu Gminy Zator

Dotacją nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji przez Gminę Zator tj. przed podpisaniem umowy.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Dziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Zatorze, tel. 33 841 22 12 wew. 28 lub 26.