Zator był drugą miejscowością, w której Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zatorskiej zorganizowało w dniu  8 listopada 2021 roku edukacyjny spacer z młodzieżą po miejscowym cmentarzu.

Uczniowie z Wielozawodowego Zespołu Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze poznali historię, założonego pod koniec XVIII wieku, miejsca pochówku. Wśród ważnych nagrobków, które zobaczyli znalazł się między innymi najstarszy grób na cmentarzu – rodziny Piernikarskich. Członkinie zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej – Krystyna Zaporowska i Danuta Chorąży – opowiadały o ludziach zasłużonych dla Zatora i zatorszczyzny spoczywających na tym cmentarzu. Pokazały młodzieży lapidarium z XIX-wiecznymi krzyżami i nagrobkami, powstałe dzięki ofiarności byłych i obecnych mieszkańców zatorszczyzny. Młodzież podeszła również na miejsca spoczynku dwóch regionalistek niezwykle zasłużonych dla zatorsczyzny pani  Marii Brandys założycielki TMZZ i  jej następczyni pani Marii Fili. Edukacyjny spacer trwał dwie godziny i przypomniał  młodzieży ludzi, którzy tworzyli historię Zatora. (TMZZ)