Dziedzictwo kulturowe to dawne dobra kultury, które uważa się za wartościowe dla danej społeczności lub narodu. To świadectwo życia poprzednich pokoleń oraz historia miejsc i ludzi minionych epok — naszych korzeni i źródeł współczesności.

5 czerwca Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu i Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej serdecznie zapraszają na konferencję pt. „Muzea bez granic: innowacje w edukacji na styku kultur”, która rozpocznie  się o godz. 11.00 w siedzibie MPMZO przy ul. Kolbego 2A w Oświęcimiu. Będzie to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w kontekście rozumienia dziedzictwa jako niezbędnego elementu budowania tożsamości jednostkowej i społecznej.

Uczestnicy konferencji wysłuchają trzech inspirujących wykładów. Jako pierwszy wystąpi prof. dr hab. Jan Święch, który podzieli się swoimi uwagami o niezwykłości rzeczy zapisanych w pamięci zbiorowej. Kolejny prelegent, dr Grzegorz Odoj, prof. UŚ, opowie o Trójkącie Trzech Cesarzy jako fenomenie kulturowym i społecznym. Ostatni wykład pt. „Gry edukacyjne jako innowacyjna metoda pracy edukacyjno-wychowawczej z młodzieżą w ramach edukacji regionalnej i historycznej” wygłosi Dariusz Gorajczyk, starszy specjalista Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

W trakcie konferencji organizatorzy podsumują II edycję projektu edukacyjnego „Akademia Dziedzictwa Pamięci”, w ramach którego nauczyciele przez cały rok szkolny uczestniczyli w cyklu spotkań, poznając miejsca pamięci usytuowane na terenie Małopolski Zachodniej. Jednocześnie zaproszą do udziału w III edycji projektu „Akademia Dziedzictwa Pamięci”, który rozpocznie się we wrześniu od wycieczki edukacyjnej. Tematem przewodnim przyszłorocznej Akademii będzie dziedzictwo mniejszości narodowych w Małopolsce.

Wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej: stacjonarnie w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (ul. Kolbego 2A, Oświęcim) oraz online, poprzez platformę Teams.